Privacy Policy

NL

Wie zijn we?

The Music Office streeft samen met haar klanten naar TOP events, gaat het nu over een boeking van een artiest, een (live)band, concert of totaal event, The Music Office zal enkel en alleen maar het beste van zichzelf geven!
Ons websiteadres is: www.themusicoffice.be
Ons kantoor is te vinden: Dudenhofenlaan 87 B- 8620 Nieuwpoort, België

Wat doen wij met je contactgegevens?

We gebruiken een contactformulier om contactformulierinzendingen te beheren. De informatie wordt verzonden als e-mailberichten die alleen voor een selecte groep toegankelijk zijn. De informatie wordt ook opgeslagen in de database op onze hostingserver voor back-up- en latere referentiedoeleinden.

Hoe lang bewaren wij de informatie?

We hanteren geen bepaalde tijdslimiet voor het bewaren van informatie, omdat we deze nodig hebben voor toekomstige referentie. Als je wilt dat je informatie uit onze database wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. We zullen je gegevens verwijderen wanneer je je zorgen maakt over je privacy.

Pushmeldingen

De app kan meldingen ontvangen en een unieke en anonieme identificatie (UID) gebruiken die wordt verstrekt door Apple (APNS) of Google (FCM) om de melding te ontvangen.

EN

Who are we?

The Music Office strives together with its clients for TOP events, whether it’s a booking of an artist, a (live) band, concert or total event, The Music Office will only give the best of itself!
Our website address is: www.themusicoffice.be
Our office can be found at: Dudenhofenlaan 87 B- 8620 Nieuwpoort, Belgium

Where we do with your contact information?

We use a Contact Form to manage contact form submissions. The information is sent as email messages that only a select few are allowed to access. The information is also stored in the database on our hosting server for backup and later reference purposes.

How long do we keep the information?

We don’t set a particular time limit on storing information because we need it for future reference. If you want your information to be removed from our database, please contact us. We will remove it anytime there are concerns about your privacy.

Push notifications

The app can receive notifications and use an unique and anonymous identifier (UID) provided by Apple (APNS) or Google (FCM) to receive the notification.